TAICENN BRANCHES

We know how to support you .

Chinese Mainland Branches

Bei jing
Cheng Du
Chang Sha
Hang Zhou
Nan Chang
Nan Jing
Shang Hai
Shen Yang
Wu Han
Xi-an

Oversea Branches

Asian
European
Middle East
North American
South Amercian